Sunday, 27 November 2011

PENJODOH BILANGAN

Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan untuk membilang kata nama konkrit seperti orang, haiwan, benda, tempat dan sebagainya.

Penjodoh Bilangan

No comments:

Post a Comment